Overslaan naar content

Vacatures via recruiter

"Als werkgever streven wij naar een diverse en inclusieve werkomgeving voor onze vrijwilligers, stagiaires en medewerkers. Een open organisatie waar iedereen zich veilig voelt en waar respect is voor elkaar. Ons personeelsbestand is een afspiegeling van de wijk waarin wij werken. Gelijkwaardigheid en diversiteit staat voorop, ongeacht iemands afkomst, geaardheid, achtergrond, leeftijd, sekse of geloof. Daardoor ontstaat een werksfeer waarin ruimte is voor elke unieke collega met zijn eigen unieke talenten en waar verschillen worden gewaardeerd."

Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting SEZO

Bedrijfsinformatie

Deze vacature behelst een kwalitatieve uitbreiding van de raad van toezicht. De raad wil een afspiegeling zijn van het werkgebied van SEZO: stadsdeel Nieuw-West. Met de invulling van de vacature wil de raad een breder scala aan inzichten en perspectieven, die nauw aansluiten bij de diverse samenstelling van Amsterdam Nieuw-West, waarborgen. 

Stichting SEZO staat voor het verlenen van maatschappelijke diensten in Amsterdam Nieuw-West. SEZO heeft als doel inwoners van Amsterdam Nieuw-West in staat te stellen om (weer) aan het maatschappelijk leven deel te nemen en om in kwetsbare periodes hun leven op de rails te houden of weer te krijgen. Dit doet SEZO door het bieden van ondersteuning aan Amsterdammers via de buurtteams, activiteiten in de sociale basis, vroeg signalering, bieden van integrale schuldhulpverlening en sociaal raadsliedenwerk.   SEZO bestaat uit: Buurtteam Amsterdam Nieuw-West, SEZO Emancipatie & Participatie en SEZO Spel & Opvoeden. SEZO werkt op basis van een governance model met een raad van toezicht en een directeur- bestuurder. Bij SEZO werken ruim 250 bevlogen medewerkers en bijna 200 vrijwilligers, aangestuurd door de eindverantwoordelijke directeur-bestuurder en vijf managers (aandachtsgebieden Buurtteam, Sociale Basis, HR, Bedrijfsvoering en Transformatie). Zij vormen tezamen het managementteam. De managers sturen de teamleiders en (specialistische) medewerkers aan.

Functieomschrijving

Ten algemene gelden voor alle leden van de RvT o.a. de volgende eisen:

 • Onderschrijft de doelstelling van SEZO;

 • Houdt toezicht op de geformuleerde doelstellingen;

 • Het vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te kunnen toetsen;

 • Het vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen; 

 • Onderschrijft expliciet de Governance Code Sociaal Werk; 

 • Binding met de missie, visie en strategie van SEZO; 

 • Het vermogen om binnen de raad van toezicht in teamverband te werken; 

 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en inzet om de functie op een passende en effectieve wijze te vervullen.

Om onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen en belangenconflicten te vermijden geldt tevens voor elk lid het volgende: 

 • Is in het recente verleden geen werknemer van SEZO geweest

 • Is geen werknemer of lid van een organisatie die een (zakelijke) relatie heeft met SEZO

 • Is niet werkzaam bij een gemeente, provincie of ministerie binnen een voor het werk van SEZO relevante functie

Specifieke profieleisen geldend voor de vacature:

 • Je kan je goed inleven in de leefwereld van de (kwetsbare) Amsterdammer in Nieuw-West

 • Je hebt gevoel voor economische en sociale kansen en aandachtspunten voor Amsterdam Nieuw-West als zeer diverse en op veel terreinen bloeiende gemeenschap in Amsterdam

 • Je bent een betrokken en toegankelijk gesprekspartner voor de directeur-bestuurder en organen binnen SEZO

 • Je opereert zonder last of ruggenspraak 

Bij SEZO is diversiteit van groot belang en is er in het bijzonder aandacht voor kandidaten met een niet-westerse en/of bi-culturele achtergrond, bij voorkeur van Marokkaanse of Turkse afkomst, en ook voor jongere leden.

Contactinfo

Je kunt via deze link het zoekprofiel nalezen met uitgebreide informatie over de functie. Heb je belangstelling en voldoe je aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij je van harte uit om uiterlijk vrijdag 1 maart je interesse kenbaar te maken middels een schriftelijke sollicitatie met motivatie en recent cv, uitsluitend via de knop ‘Reageer’.